Lusq – jak funguje model generování pasivního příjmu bez rizika?

Abychom byli schopni pro naše klienty vytvářet investiční příležitosti, které jim zajistí garantovaný výnos při eliminaci všech spojených rizik, je nutné transakce a model správy nemovitostí adekvátně nastavit. Pojďme se proto podrobněji podívat na to, jakým způsobem Lusq funguje a proč investorům přináší takto unikátní mix výhod. 

Prvotním záměrem společnosti bylo vytvořit pro investory příležitost, která jim obstará celý proces investice do mimopražské nemovitosti s vysokým výnosovým potenciálem a zároveň odstraní rizika spojená s výběrem nájemníků a vztahů s nimi. Za běžné situace by totiž investor musel nemovitost sám koupit (případně si i obstarat úvěrové financování), zrekonstruovat ji, zajistit její zasmluvnění a průběžně řešit kontakt s nájemníkem. To vše navíc v mimopražské lokalitě bez znalosti místních poměrů a osob přidružených v daném procesu. 

Cílem od začátku bylo tyto starosti pro klienty outsourcovat a využít rozsáhlé know-how zakladatelů služby Lusq v oboru realit, práva, financí a online služeb. Celý proces je proto nastaven tak, že Lusq bytovou jednotku zakoupí, zrekonstruuje ji dle nastavených standardů a klientovi v případě potřeby zajistí úvěr pro její dofinancování (ten má již předschválený ze strany banky, kdy zároveň odpadá nutnost prokazovat bonitu klienta). V případě, že je nemovitost financovaná vlastními prostředky v celé výši, nabývá investor byt do osobního vlastnictví. Jestliže se při nákupu využije i úvěrové financování, je byt vlastněn skrze družstevní podíl v tzv. Lusq SPV, která byt nejprve vykoupí a následně prodá investorovi příslušný podíl odpovídající dané nemovitosti. 

Po dokončení rekonstrukce vyhledá společnost Lusq do nemovitosti nájemníka a po celou dobu zajišťuje související správu. Investor tak pouze inkasuje pravidelný měsíční výnos (snížený o případnou splátku úvěru a platbu do fondu oprav) a to bez ohledu na to, zda je nemovitost zasmluvněná či nikoliv – toto riziko na sebe přebírá společnost Lusq. V případě, že chce investor svůj družstevní podíl převést na třetí osobu, může tak učinit na základě souhlasu Lusq. S ohledem na vývoj v pečlivě vybrané lokalitě a rekonstrukci, kterou nemovitost prošla, se očekává s nárůstem její hodnoty a v delším časovém horizontu je cenové zhodnocení prakticky jisté. 

Celkově tak Lusq proces nákupu nemovitosti a generování pasivního příjmu maximálně zjednodušuje a obstarává pro klienty veškeré související administrativní a právní úkony. Investice navíc nyní dává větší smysl i kvůli růstu úrokových sazeb a z něj plynoucímu poklesu poptávky po hypotečních úvěrech. Důsledkem toho je, že schopnost dosáhnout na vlastní nemovitost bude pro čím dál více lidí nižší, což se zaručeně projeví i v rostoucí poptávce po nájemním bydlení. Všechny signály tak hovoří pro investování do fyzických nemovitostí, jež navíc v mimopražských lokalitách stále zaručují zajímavé výnosy, které jsou navíc v kombinaci s využitím všech služeb Lusq bez rizika. 

Všechna práva vyhrazena od roku 2020. Tvorba webu zrealizovala digitální agentura EL TORO