Investiční aktivity

Investiční aktivity skupiny probíhají prostřednictvím dceřiných společností ve vlastnictví holdingu FORCE CAPITAL. Ten se věnuje obhospodařování kapitálu, udává různé investiční strategie a současně nabízí kvalifikovaným investorům investice do naší skupiny.

Investice jsou charakterizovány jasným investičním horizontem a pevným výnosem. Investiční program FORCE CAPITAL sdružuje finanční prostředky hlavních partnerů, našich manažerů a prostředky nových investorů.

Všechny cenné zkušenosti, získané prostřednictvím vedení firem v holdingu FORCE Capital, zúročujeme při výběru našich investic. Soustředíme se tak na směr, kterému dobře rozumíme

  • Finanční služby
  • Realitní development
  • Výroba elektrické energie

Naše investiční skupina má všechny tři zásadní stavební kameny pro budování kvalitního a bezpečného portfolia:

  • Znalosti           trhu a finančního řízení. Děláme pouze to, čemu rozumíme
  • Zkušenosti      z minulosti. Díky mnoholeté praxi jsme získali přehled a inspiraci pro funkční typy obchodních modelů.
  • Čas                      který skupina investovala do pečlivé přípravy a analýzy projektů.

Investujeme vždy pouze do vlastních reálných projektů, které sami řídíme a za kterými si stojíme. Spolu s kontrolou přichází samozřejmě i odpovědnost, která je klíčová u všeho, co děláme. Do projektů vkládáme zásadní měrou nejen vlastní prostředky a velmi často i prostředky, které nám na projekt půjčil některý z bankovních ústavů.

1. FÁZE

Analýza investičního cíle

Konstrukce investičního portfolia vyžaduje promyšlený a detailní proces plánování. Je třeba zvážit možnou částku k investování a stanovit investiční horizont. Společně projednáme i vaše zkušenosti na trhu kvalifikovaných investorů a vztah k investičnímu riziku.

2. FÁZE

Volba vhodného produktu

Použitím profilu po stránce rizika a výnosu pomůžeme investorovi vytvořit strategii v oblasti alokace aktiv.
Výběrem z našich investičních možností alokujeme klientova aktiva takovým způsobem, že dosáhne očekávaného výnosu.

3. FÁZE

Pravidelný report a klientský servis

Investovanou částkou proces vzájemné spolupráce nekončí, právě naopak. Naše povinnost zahrnuje monitorování investice, pravidelné výplaty zisku dle volby investičního produktu a reporty v různých intervalech (typicky pololetně). Záleží vždy na investorovi a jeho potřebách.

Všechna práva vyhrazena od roku 2020. Tvorba webu zrealizovala digitální agentura EL TORO